Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Wersja nr 2

Zamieszczony w biuletynie zamówień publicznych w dniu 21.09.2023 nr 2023/BZP 00117995/01/P - dokument w formie załącznika pdf