Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Misterium Męki Pańskiej – Folusz 2024

W miniony piątek, 22 marca 2024 roku, w Foluszu odbyła się inscenizowana Droga Krzyżowa. Organizatorem, jak co roku był nasz Dom. Droga Krzyżowa rozpoczęła się na placu przed budynkiem DPS, skąd wierni wraz z niosącym krzyż, rozważając poszczególne stacje, przeszli wyznaczoną trasą do Kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Foluszu.

Stacje Drogi Krzyżowej inscenizowane były przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, a rozważania poprowadziły delegacje z zaproszonych DPS- ów i ŚDS -ów z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Byli to podopieczni z takich placówek jak: DPS Krosno przy ul. Żwirki i Wigury, DPS Rzeszów przy ul. Załęskiej, DPS Rzeszów im. J.Jaklińskiej, DPS Gorlice przy ul. Michalusa, DPS Gorlice przy ul. Sienkiewicza, DPS Klimkówka, DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, DPS dla dzieci w Iwoniczu, DPS Brzozów, DPS Moczary, DPS Ruda, DPS Dębica, DPS Babica, DPS Glinik Dolny, DPS Nazaret Kołaczyce, ŚDS Jasło.

Śpiew poprowadzili uczniowie Zespołu Szkół w Cieklinie pod opieką ks. Marka Marchuta, a wstęp na rozpoczęciu przeczytali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu.

W Drodze Krzyżowej licznie wzięli udział mieszkańcy Folusza, okolicznych parafii, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, samorządowych i lokalnych. Modlitwie wiernych przewodniczył ks. dr Piotr Potyrała – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.