Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Grant NFZ

Logo Ministerstwa ZdrowiaLogo Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Dofinansowanie projektu: 193 572,54 zł

Dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu został przyznany grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.

 

Logo Funduszy Europejskich + Flaga Rzeczpospolitej Polsiej + Flaga Unii Europejskiej