Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Dostawy artykułów spożywczych - 281.1.2023

„Dom Pomocy Społecznej w Foluszu informuje na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy artykułów spożywczych – 281.1.2023 

Zamówienie podzielone na 9 części:

Część 1 zamówienia – Dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich innych niż drobiowe
Część 2 zamówienia – Dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich drobiowych
Część 3 zamówienia – Dostawy nabiału i margaryn
Część 4 zamówienia – Dostawy jaj
Część 5 zamówienia – Dostawy artykułów spożywczych pakowanych
Część 6 zamówienia – Dostawy owoców i warzyw
Część 7 zamówienia – Dostawy pieczywa i żurku
Część 8 zamówienia – Dostawy ryb
Część 9 zamówienia – Dostawy artykułów spożywczych mrożonych

 

Ogłoszenie o zamówieniu, przekazane do publikacji (w dniu 11.10.2023 r.) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) pod numerem:  2024/S 002-003407.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej postępowania, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b6561bc-a622-11ee-948d-82b0c04ef850.

Autor: Aneta Miśkowicz, Dorota Cetnarowska